Educatie

 

Boerderij educatie voor schoolklassen

Wij leiden klassen graag rond. Wij vinden het namelijk leuk , maar ook belangrijk dat kinderen leren over de boerderij, natuur en waar hun melk vandaan komt.

De boerin heeft in januari 2019 de cursus “belevend leren” afgerond. Binnenkort hoop ik dan ook officieel  educatie Boerin te worden, voor meer informatie zie; https://www.boerderijeducatienederland.nl/

Op onze boerderij leren kinderen op interactieve manier;

 • hoe het er op een boerderij aan toe gaat.WP_20160608_10_39_36_Pro
 • waar de melk vandaan komt .
 • Wat een biologische boerderij inhoud.
 • Welke natuur er op de boerderij te vinden is.
 • Wat weidevogelbeheer is en wat wij doen als weidevogelboerderij.
 • voor grotere kinderen; duurzaamheid, biodiversiteit, techniek.

Dit alles is natuurlijk afgestemd op de behoeft van de klas, en leeftijdsnivo.

 

 • Een rondleiding langs de kalfjes, koeien, melkstal, kraamstal en kippen. Wij hebben hierbij ook  klassenpakketten met lesmateriaal, afgestemd op de groepen 1 t/m 3,  4 t/m 6  of 7 & 8. Tijdends de rondleiding gaan de kinderen de kalfjes aaien en verdere boerderij bewoners uitgebreid bekijken, voelen, ruiken. Ook zullen er groepsopdrachten gedaan worden.
 •  Alles kan overdekt, dus met regen is het alleen wat nat bij wisseling van stal.
 • Koffie en thee voor de begeleiders staan klaar en limo voor de kinderen. Ook is er een proeverijtje van de boerderij.
 • Wij vragen een vergoeding voor het boerderijbezoek. Hiervoor kan men voor schooljaar 2019/2020 subsidie aanvragen (zie de beschrijving hieronder)

Totaal komt dat  op ruim 1,5  uur. 


Subsidie Jong Leren Eten

* Door de enorme belangstelling is het maximum aantal subsidieaanvragen voor zowel kinderopvang als voor scholen bereikt.
Medio 2019 start er een nieuwe subsidieronde.

 

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

De subsidieregeling JLE onderscheidt twee doelgroepen, namelijk kinderopvang en scholen (PO, VO en MBO):

 • De beschikbare subsidie voor de kinderopvang is drie jaar lang elk jaar 75.000 Euro. Het subsidiebedrag per locatie is maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang.
 • De subsidieregeling voor scholen voorziet in drie rondes: schooljaar 2018-2019 (deze is gesloten), schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.

 

Bij een Bezoek aan Boerderij Ark, of Reservering, conformeert u zich aan onze Algemene Voorwaarden. Dezen kunt u verderop vinden op onze website.

Graag tot ziens!