Boerderij regels en Algemene Voorwaarden

 

Boerderij Regels:

   

 1. Lief zijn voor elkaar en de dieren.
 2. Verboden te Roken! Op het gehele erf.
 3. Aanwijzingen van de Boer(in) en medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.
 4. Honden zijn helaas niet welkom op ons bedrijf. Ze kunnen ziektes overdragen aan de koeien.
 5. De hooiberg regels; niet op de bovenste, buitenste balen komen, zo valt er niemand uit. Balen niet losplukken of verplaatsen. Het is het eten van de koeien!
 6. Trampoline springen; 1 voor 1. Geen salto’s toegestaan.
 7. Het tanklokaal, de stallen en de wei zijn streng verboden toegang, alleen toegankelijk onder begeleiding van de boerin. Niet buiten de hekjes komen.
 8. Niet de hokjes van de dieren open maken of er in klimmen zonder de Boerin.
 9. Kinderen worden ten allen tijden begeleid door hun ouders/verzorgers. Alles is op eigen risico.
 10. Bij een bezoek aan Biologische boerderij Ark conformeert u zich aan onze Algemene voorwaarden (www.boerderijark.nl).
 11. Genieten!

Graag Tot Ziens!

Fam. Van ’t Klooster;

Boerin Marieke, Boer Piet, Bart, Anne en Julia, Boer kees, Boerin Ans

Algemene Voorwaarden Biologische Boerderij Ark

Kort samengevat staat hierin beschreven; 1 respecteer elkaar en de dieren, 2 pas op uw kinderen, 3 gedraag u netjes. De Boerin legt de regels uit aan de kinderen en helpt u bij het naleven. 

 1. Op alle aangeboden diensten, elke vorm van boerderijbezoek; de kinderfeestjes, kinderboerderij (open) dagen, excursies, workshops, boerderijeducatie, theekransjes ea , zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien via onze website (boerderijark.nl)
 2. Bij het Bezoeken en reserveren van een dienst van Biologische Boerderij Ark (hierna genoemd Ark) , gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.
 4. Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden staan, gelden ook ten behoeve van eventueel door Ark ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. U ontvangt een factuur of betaald contant en gepast aan het begin van het kinderfeestje of andere dienst van Ark. De factuur dient  u binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen.
 6. Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Ark het recht het kinderfeestje, danwel een andere dienst van Boerderij Ark stop te zetten. Er zal dan geen voorgang plaatsvinden.
 7. Ark is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 8. Mocht u onverhoopt (tijdelijk) niet tevreden zijn over de dienst van Ark , dan kan hiervoor nadrukkelijk geen aansprakelijkheid bij Ark verhaald worden.
 9. Mocht u geen gebruik maken van de gereserveerde dienst, voor een kinderfeestje of andere dienst van Ark, dan dient u uiterlijk 30 dagen van te voren te annuleren, via info@boerderijark.nl . Annuleert u binnen 30 dagen van het feestje of de dienst, dan bent u evenwel gebonden aan betaling en er vind dan ook geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag. Overigens is er igv ziekte of andere onvoorziene gebeurtenissen altijd overleg mogelijk met de Boerin!
 10. Ark behoud zich het recht voor een bestaande of nieuwe klant te weigeren zonder opgaaf van reden.
 11. Bezoekers van Ark dienen zich altijd aan de regels van Ark te houden. Dezen staan hierboven, op onze website en hangen ook in de kantine. De boerin legt uit wat de regels zijn en van de begeleiders wordt verwacht dat ze de kinderen hieraan helpen herinneren.
 12. Bij het niet opvolgen van de boerderij regels kan het feestje, of de dienst van Ark , worden stop gezet. U ontvangt geen geld terug.
 13. Het gebruik van een telefoon is niet nodig tijdens een kinderfeestje of andere dienst van Ark en kan zelfs storend zijn. Bovendien kan een begeleider op een kinderfeestje, (minimaal 2 per kinderfeestje), dan niet helpen met de kinderen en bij het naleven van de boerderij regels. In dat geval kan de boerin verzoeken de telefoon uit te zetten. Bij het niet gepast reageren op dit verzoek kan de Boerin het kinderfeestje Stopzetten.
 14. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt op Ark niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de Boerin, Boer, Kinderen en andere Bezoekers dient ten allen tijde gerespecteerd te worden.
 15. Ark behoudt zich het recht voor om bezoekers van Ark, die naar haar mening de regels van Ark niet naleven, de verdere toegang tot Ark te ontzeggen. U wordt dan verzocht het erf van Ark direct te verlaten.
 16. Ark behoud zich het recht voor om een dienst te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd aan de klant. Het geldende rooster van de kinderboerderij dagen en workshops staat op de facebook pagina en website, maar Ark behoud zich het recht voor om deze elk moment te wijzigen.
 17. Bezoek aan Ark, of het afnemen van een dienst van Ark, is op eigen risico. Ark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade opgedaan tijdens een bezoek/ afname van een dienst van Ark.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden? Laat het ons weten.

 

 

Onderkant formulier