Biologische Boerderij

 

Op onze biologische weidevogel boerderij werken wij met veel oog voor de natuur.

 • Er worden op onze biologische boerderij geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarom zie je in onze weilanden meer onkruiden en bloemen. Op die onkruiden en bloemen komen allerlei insecten af en dat is weer voedsel voor de weidevogels.
 • Onze koeien gaan zo vaak en lang naar buiten als maar mogelijk is. Ze eten biologisch voer, voornamelijk gras van ons eigen land.
 • Er wordt voornamelijk vaste mest gebruikt. Hierdoor komt er meer organische stof in de bodem en dat is goed voor het bodemleven. Er zitten bijvoorbeeld meer wormen in de grond. Veel weidevogels met lange snavels zoeken in de bodem naar wormen. Bovendien trekt vaste mest ook weer insecten aan. Er ontstaat door vaste mest meer afwisseling in hoger en lager gras. Dit is ook gunstig voor het nestelen.
 • Er wordt gewerkt met mozaïekbeheer. Het nestland is belangrijk om te kunnen nestelen. Het lange gras is geschikt als kuikenland, daar kunnen de jonge kuikens zich goed in verstoppen.
 • Er is een plas-dras gebied met verhoogde waterstand, voor het creëren van natte percelen. Natte percelen dragen bij aan het kunnen foerageren. Ook zijn er 2 plasdraspompen geplaatst, door vogelbescherming Nederland en BAO.
 • De nesten worden gemarkeerd. Bij het maaien wordt er om de nesten heen gemaaid.
 • Er wordt gewerkt met uitgestelde maaidata.
 • Er wordt gebruikt gemaakt van een zelfontworpen waarschuwingssysteem, een wildredder,  voor de tractor. Zo worden vogels en dieren die zich verstoppen tijdig opgeschrikt en gered.
 • In weilanden waar onze melkkoeien grazen worden nestbeschermers geplaatst over de nesten. Zo worden ze niet vertrapt.
 • Op en om het erf zijn er natte, modderige plekjes die in de lente belangrijk zijn voor de boeren- en huis zwaluwen die bij ons nestelen. Ze maken er hun nestkommetjes mee. Ook hebben wij veel struiken en onkruid randen voor de erf vogels.
 • Een uilenkast wordt al jaren bewoond door een paartje kerkuilen. De werkgroep kerkuilen helpt ons hierbij, met kennis en kunde.
 • Skal Biocontrole is een onafhankelijk toezichthouder, die zorgt voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels. Gecertificeerde bio-ondernemers worden elk jaar grondig door Skal gecontroleerd. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. Zij houden toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van LNV. ‘Biologisch’ is een wettelijk beschermde term. www.skal.nl
Mannetjes Fazant in het riet, Pheasants males in the reeds,Fasan Manner im Schilf, Males faisan dans les roseaux, I masschi di fagiano nelle canne, Phasianis mares in Arundineto, Do sexo masculino faisao nas palhetas, Hombress Faisan en las canas

Foto; Henk Ruitenbeek. Mannetjes Fazant in het riet, Pheasants males in the reeds,Fasan Manner im Schilf, Males faisan dans les roseaux, I masschi di fagiano nelle canne, Phasianis mares in Arundineto, Do sexo masculino faisao nas palhetas, Hombress Faisan en las canas