Corona maatregelen

Corona Maatregelen Boerderij Bezoek.

 • Wij  volgen alle standaard regels; bij corona-gerelateerde klachten; blijf thuis.
 • Bedrijven riskeren een boete van E4000,00 bij het niet naleven van de corona regels. Dat betekent dat wij zorgen voor een goede corona proof situatie en er van u verwacht wordt dat u bovenstaande regels met ons zult naleven.
 • De groep wordt ontvangen in onze stallen en op ons erf. De stallen zijn zeer goed geventileerd.
 • De kantine heeft een aparte IN- en UITgang. Dezen zijn gemarkeerd. Ook staat er aangegeven hoeveel mensen er max in een ruimte mogen komen. Uiteraard geld dit alleen vanaf 12 jaar.
 • De WC is bereikbaar door de kantine.
 • De pauze wordt roulerend gedaan, dan is er geen grote toeloop en gaat elk groepje afzonderlijk richting kantine. Dit was al gebruikelijk.
 • Afstand tot volwassenen onderling is geen enkel probleem daar de boerderij groot genoeg is.
 • Ook tijdens regen vinden activiteiten verspreid over de stallen plaats, waardoor dit prima te handhaven is. (Op een groep van 30 leerlingen wordt uitgegaan van ca 7 a 10 begeleiders incl leerkracht. )
 • Op het erf is er een looprichting aangegeven, hierbij houd men rechts aan. Zo ontstaan er geen ongewenste situaties.
 •  In de bijkeuken kan men handen wassen en op diverse plekken staat extra desinfecterende handgel.
 • De handhygiëne was op de boerderij altijd al een speerpunt; voor het eten en ook voor het weggaan. Er is keukenrol opgehangen voor het drogen van de handen.
 • Er zijn aanwijzingen opgehangen in de machine kamer voor bezoek van derden aan ons bedrijf en ook daar staan desinfecterende handgel klaar en reinigingsmiddelen voor de oppervlakken.
 • Meer en actuele informatie over Corona en boerderijeducatie kunt u lezen op : https://www.boerderijeducatienederland.nl/corona-en-boerderijeducatie-advies-ben/

 

euh, waar ?!