Corona maatregelen

Corona Maatregelen Boerderij Bezoek.

 

 • De groep wordt ontvangen in onze stallen en op ons erf. De stallen zijn goed geventileerd. Er is altijd aanvoer van frisse lucht nodig voor de dieren.
 • we starten bij aankomst met handhygiëne en uitleg corona regels.
 • De kantine heeft een aparte IN- en UITgang. Dezen zijn gemarkeerd. Ook staat er aangegeven hoeveel mensen er in de kantine mogen komen.
 • De WC is bereikbaar door de kantine. De pauze wordt roulerend gedaan, dan is er geen grote toeloop en gaat elk groepje afzonderlijk richting kantine. Dit was al vaak gebruikelijk.
 • Afstand tot volwassenen onderling is geen enkel probleem daar de boerderij groot genoeg is. Ook tijdens regen vinden activiteiten verspreid over de stallen plaats, waardoor dit prima te handhaven is. (Op een groep van 30 leerlingen wordt uitgegaan van ca 7 begeleiders incl leerkracht. )Tijdens de corona periode zullen wij niet meerdere klassen tegelijk ontvangen. In de kalverendeel wordt ouders gevraagd ieder voor een box/ kalverengroep te gaan staan, zo staat men 1,5 m uit elkaar.  Op het erf is er een looprichting aangegeven, hierbij houd men rechts aan. Zo ontstaan er geen ongewenste situaties.
 • Deurgrepen worden extra schoongemaakt voor het bezoek en op de wc staan schoonmaakdoekjes voor tussentijds reinigen van de wc. Begeleiders helpen hierbij bij hun groepje. In de bijkeuken kan men handen wassen en op diverse plekken staat extra desinfecterende handgel.
 • De handhygiëne was op de boerderij altijd al een speerpunt; voor het eten en ook voor het weggaan. Er is keukenrol opgehangen voor het drogen van de handen.
 • Er zijn aanwijzingen opgehangen in de machine kamer voor bezoek van derden aan ons bedrijf en ook daar staan desinfecterende handgel en reinigingsmiddelen voor de oppervlakken.
 • Verder volgen ook wij alle standaard regels; bij verkoudheidsklachten/koorts / benauwdheid van de boerin wordt het boerderij bezoek verplaatst. Bezoekers dienen dan bij klachten thuis te blijven. Hoesten in je elle boog. Voor snuiten gebruik papieren doekjes.
 • Meer en actuele informatie over Corona en boerderijeducatie kunt u lezen op de volgende link; https://www.boerderijeducatienederland.nl/corona-en-boerderijeducatie-advies-ben/
 • Bedrijven riskeren een boete van E4000,00 bij het niet naleven van de corona regels. Dat betekent dat wij zorgen voor een goed corona proof situatie en er van u verwacht wordt dat u bovenstaande regels met ons zult naleven.

 

euh, waar ?!